Hotel Panchthar Nepco Media

साउदीकाे लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यकता लट नं ३०६१९४ अन्तिम म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म

साउदीमा उत्कृष्ट कम्पनीमा पुरुषहरुको लागि विभिन्न कामदारहरुको माग भएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।